پرکردن کانال ریشه (روشهای جدید و قدیم)زمان برگزاری
10 تا 13
زمان شروع
1402/12/3
طول دوره
120 دقیقه
شرکت کنندگان
--
مدرس
دکتر حسین میرهادی و دکتر علی حایری

0
0
420


1. اشنایی با اصول پرکردن
2. آشنایی با مواد و سیلرها ، تکنیک های تراکم جانبی و عمودی و روشهای جدید پر کردن کانال

هزینه دوره: اختصاصی اعضای آکادمی نیک طبتمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |