سرعت پیشرفت علوم و تکنولوژی و نیاز به آموزش مداوم در علوم پزشکی از یکسو، محدودیت های موجود در دانشکده های علوم پزشکی از سوی دیگر، ضرورت تأسیس مراکز و مؤسسات مهارتی-حرفه ای و آموزشی را جهت خدمت رسانی به دانش آموختگان علوم پزشکی رقم زده است.

مؤسسه مهارتی حرفه ای علوم پزشکی نیک طب پارسه

مؤسسه مهارتی حرفه ای علوم پزشکی نیک طب پارسه در سطح استان پهناور فارس، قطب پزشکی ایران، با همین پیش فرض و با کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف توانمند سازی جامعه پزشکی علاقمند به یادگیری دانش نوین و مهارتهای تشخیصی-درمانی مبتنی بر تکنولوژیهای جدید از سال ۱۴۰۲ تأسیس شده است و در این راستا با بهره گیری از دانش اساتید طراز اول دانشگاههای علومپزشکی کشور و اساتید بین المللی اقدام به برگزاری موارد زیر نموده است:
- دوره های آموزشی حضوری، آنلاین و آفلاین
- برگزاری کارگاههای مهارت آموزی
مشاوره و منتورینگ مهارت آموزان
- نیازسنجی از همکاران و اجرای طرح های پژوهشی-آموزشی
- همکاری در اجرای گردهمایی های تخصصی
-توانمند سازی جامعه پزشکی علاقمند به یادگیری دانش نوین و مهارتهای تشخیصی-درمانی مبتنی بر تکنولوژیهای جدید همراه با اخذ مدارک معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توسعه آموزشِهای مهارتی حرفه ای در راستای نیازهای استانی و منطقه ای
-اجرای آموزشِهای مهارتی حرفه ای با کیفیت برتر کشوری
-همکاری در اجرای گردهمایی های تخصصی با هدف ارتقاء دانش و مهارت همکاران
- امکان برخورداری مهارت آموزان از مشاوره های بلند مدت پس از حضور در دوره های مؤسسه

روند فعالیت ما

تمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |