حوادث حین درمانزمان برگزاری
9 تا 12
زمان شروع
1402/12/17
طول دوره
180 دقیقه
شرکت کنندگان
--
مدرس
دکتر حسین میرهادی و دکتر علی حایری

2
0
473

  • آشنایی با دلایل حوادث حین درمان

  • چکونگی جلوگیری از ایجاد حین درمان

  • CASE DIFFICULTY ASSESMENT

  • هزینه دوره :اختصاصی اعضای آکادمی نیک طبتمام حقوق برای طب پارسه محفوظ می باشد |